Teleportuj Europe s.r.o.(dále jen „my“, „nás“ a „naše“) respektuje Vaše soukromí.. Ochrana Vašeho soukromí a zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Jelikož dbáme na ochranu Vašeho soukromí, formulovali jsme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) postupy pro nakládání s osobními informacemi. Osobní údaje (dále „osobní údaje“) ve smyslu těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnují veškeré údaje týkající se totožnosti příslušné osoby, jako je jméno, pohlaví, věk, telefonní číslo a e-mail nebo poštovní adresa. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují typy informací, které naše společnost může shromažďovat a uchovávat, jakým způsobem jsou tyto údaje využity a uchovávány a komu jsou případně poskytovány. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na použití našich webových stránek (například www.teleportoo.cz) a/nebo naší mobilní aplikace a/nebo našich profilů na sociálních sítích, jako je Facebook atd. (společně dále jako „webové stránky a aplikace TELEPORTOO“), vyhledávání podrobných informací o naší společnosti a našich službách či využívání našich služeb prostřednictvím webových stránek a aplikací TELEPORTOO. Podrobnější informace o všeobecných podmínkách použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO naleznete v našich Všeobecných podmínkách. Upozorňujeme, že jakékoli podstránky dostupné prostřednictvím webových stránek a aplikací TELEPORTOO podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů. UPOZORŇUJEME, ŽE VŠICHNI ŘIDIČI, KTEŘÍ S NÁMI V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB SPOLUPRACUJÍ, JSOU SAMOSTATNÝMI OBCHODNÍMI SUBJEKTY A ŽE ZÁSADY ANI AKTIVITY TĚCHTO ŘIDIČŮ NEPODLÉHAJÍ NAŠÍ KONTROLE.

1. Jaké informace shromažďujeme

1.1 Informace o Vás získáváme různým způsobem. Při poskytování svých údajů naší společnosti prosím dbejte zvýšené pozornosti, zvláště při vyplňování prázdných textových polí či při uploadování dokumentů a jiných materiálů. Některé naše služby jsou automatizované (nejsou dodatečně revidovány žádným pracovníkem) a může se tudíž stát, že nám nedopatřením zašlete nesprávné či citlivé údaje, aniž bychom to zjistili.

1.2 Obecně lze navštívit webové stránky a aplikace TELEPORTOO a anonymně využívat naše služby, aniž by uživatelé museli uvést svou totožnost či poskytnout jakékoli osobní údaje. V některých situacích však pro přístup k určitým stránkám v rámci příslušných webových stránek a aplikací TELEPORTOO musí uživatel uvést informace o své totožnosti. Tyto informace o totožnosti uživatele jsou nezbytné například v případě, kdy je třeba spojit řidiče se stálými zákazníky, kteří mají zájem využít přepravní služby, nebo pro provoz našeho programu komunitního podnikání pro marketéry či za účelem jejich vzájemného propojení.

1.3 Účelem webových stránek a aplikací TELEPORTOO je propojit řidiče se stálými zákazníky. V rámci provozu našeho programu komunitního podnikání pro marketéry je tedy nezbytné získat a zpracovat tyto Vaše osobní údaje:

1.3.1 Všichni (pasažéři, řidiči, marketéři, může zahrnovat i návštěvníky atd.):

1.3.1.1 jméno, příjmení, přezdívka, kontaktní informace, jako je adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jiné registrační a/nebo pro profil potřebné informace, včetně fotografií, reportů o Vašem použití stránek či aplikací TELEPORTOO, informací o zemi registrace, městě, jazyce, měně a zvacím kódu;

1.3.1.2 informace týkající se poskytování služeb nebo internetového obsahu potřebné pro zpracování Vašich požadavků a dotazů. To zahrnuje informace poskytnuté při registraci k odběru některé z námi nabízených služeb, při stahování informací uvedených na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO, zveřejňování materiálů či požadování dalších služeb;

1.3.1.3 podrobné informace potřebné k tomu, abychom od Vás mohli vybrat a/nebo vám uhradit jakékoli příslušné poplatky;

1.3.1.4 jakékoli informace o hodnocení (Vámi poskytnuté nebo ohledně Vás provedené hodnocení);

1.3.1.5 informace, které zveřejníte nebo které se Vás týkají, rozhodnete-li se využít naše sociální sítě;

1.3.1.6 rozhodnete-li se zveřejnit informace o nás na internetových fórech, blozích, na message boardech, na diskuzních stránkách (chatech) nebo jiných podobných platformách;

1.3.1.7 informace o tom, kde se fyzicky nacházíte;

1.3.1.8 Vaše odpovědi na ankety, které od Vás můžeme pro účely průzkumu požadovat;

1.3.1.9 typ Vašeho mobilního přístroje, poskytovatele bezdrátových mobilních služeb a ID Vašeho konkrétního přístroje;

1.3.1.10 informace v případě Vaší účasti v námi sponzorované soutěži nebo promo akci;

1.3.1.11 informace v případě, že by z Vaší strany došlo k hlášení problému při využití stránek a aplikací TELEPORTOO;

1.2.1.12 ostatní informace, které nám přímo poskytnete v souvislosti s využitím našich služeb;

1.3.1.13 v případě, že nás kontaktujete, například e-mailem, poštou či telefonicky, je možné, že si záznam o příslušné komunikaci uložíme pro účely zpracování Vašich dotazů a zlepšení našich služeb. Je možné, že Vás poté budeme v souvislosti s našimi službami e-mailem kontaktovat;

1.3.1.14 informace týkající se cookies dle ustanovení bodu 6;

1.3.1.15 ostatní informace získané v souvislosti s využitím stránek a aplikací TELEPORTOO, našich služeb, obsahu a reklam, včetně informací o Vašem počítači nebo přístroji, softwaru a připojení, statistik návštěv stránek, příchozího i odchozího provozu na stránkách a aplikacích TELEPORTOO, reklamních informací, IP adres, záznamů z protokolu webu serveru a zdrojů, které zobrazujete.

1.3.2 Řidiči (dodatečně získané a zpracované informace mohou zahrnovat):

1.3.3 Čísla a podrobné údaje o příslušných licencích a osvědčeních, která vlastníte, Vaše provozní a finanční údaje včetně města, v němž přepravní služby poskytujete, Vaší státní poznávací značky, data narození a zaměstnavatele.

2. K čemu budeme získané informace používat

2.1 Informace, které získáme, včetně Vašich osobních údajů, použijeme k následujícím účelům:

2.1.1 v rámci plnění svých závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy; například za účelem provedení rezervace můžeme řidiči zajišťujícímu Vaši přepravu sdělit Vaše jméno, místo vyzvednutí (a často i cílové místo), telefonní číslo a čas vyzvednutí;

2.1.2 v rámci zprostředkování komunikace mezi marketéry můžeme poskytnout kontaktní informace jednoho marketéra jinému konkrétnímu marketérovi (marketérům), ovšem pouze na základě určitého schématu, jež je podrobně popsáno v bodě 5;

2.1.3 abychom vám zajistili, že budete moci využít jakékoli příslušné nabídky či promo akce;

2.1.4 v rámci péče o zákazníka;

2.1.5 za účelem získání Vašeho názoru ohledně našich produktů a služeb a v rámci provádění anket;

2.1.6 za účelem usnadnění a zpracování Vašeho vyhledávání ohledně jakýchkoli informací a/nebo služeb na stránkách a v aplikacích TELEPORTOO a souvisejících dotazů;

2.1.7 za účelem poskytnutí informací ohledně produktů a služeb včetně aktualizací a speciálních nabídek, které by Vás mohly zajímat;

2.1.8 za účelem poskytnutí vybraných informací o produktech a službách třetích stran, které by pro Vás mohly být zajímavé, včetně aktualizací a speciálních nabídek, které by Vás mohly zajímat;

2.1.9 v rámci zlepšení našich produktů a služeb;

2.1.10 za účelem organizace loterií, soutěží a jiných propagačních nabídek;

2.1.11 za účelem využití informací o tom, kde se fyzicky nacházíte z důvodu Vaší lokalizace v rámci poskytnutí konkrétní služby či obecného zlepšení našich služeb;

2.1.12 pro interní obchodní účely, a abychom Vás mohli kontaktovat v souvislosti s Vaším využitím stránek a aplikací TELEPORTOO;

2.1.3 v případě, že jste na stránkách či v aplikacích TELEPORTOO zveřejnili hodnocení, komentáře či jiný obsah, který je veřejně dostupný, můžeme využít příslušné informace k uvedení odkazu k tomuto obsahu nebo publikování či propagaci těchto materiálů na jiném místě, například ve vlastní reklamě;

2.1.14 v rámci splnění jakýchkoli jiných účelů, v jejichž souvislosti jste tyto informace uvedli.

3. Jakým způsobem informace získáváme

3.1 Informace o uživatelích získáváme z různých zdrojů. Například: Z naší vzájemné korespondence, použití stránek a aplikací TELEPORTOO při požadování služeb, při registraci k účasti v internetové anketě nebo propagační nabídce, na diskuzních stránkách (chatech) nebo fórech. Informace o Vás můžeme shromažďovat rovněž prostřednictvím třetích stran; například našich obchodních partnerů.

3.2 Níže uvádíme nejběžnější příklady shromažďování informací o uživatelích:

3.2.1 při vytvoření a použití profilu na stránkách a v aplikacích TELEPORTOO budete uvádět své jméno, adresu a informace o službě, kterou požadujete atd.;

3.2.2 obrátíte-li se o radu či pomoc na naše zákaznické centrum, zaznamenáme si Vaše jméno, využitou službu, informace o naší asistenci atd.;

3.2.3 v případě, že se rozhodnete zapojit se do některé z internetových komunit, zaznamenáme údaje o Vašem účtu a Vaše preference. Webové stránky a aplikace TELEPORTOO umožňují personalizaci obsahu dle Vašich zájmů a v případě, že jí využijete, zaznamenáme rovněž Vaše preference;

3.2.4 zaznamenáme Vaše kontaktní údaje a jakékoli výsledné finanční transakce v souvislosti s námi poskytnutou službou (službami).

3.3 Informace získané tímto způsobem se mohou rovněž propojit s informacemi, které nám poskytnete Vy nebo které o Vás získáme při jiné příležitosti. Například při tvorbě profilu, telefonické komunikaci s našimi zákaznickými centry nebo při veřejných akcích, jako jsou výstavy či veletrhy. Osobní údaje, které nám v těchto případech poskytnete, mohou být sloučeny s daty uvedenými v našich stávajících databázích, kde budou následně také uloženy.

3.4 Informace o Vás budeme uchovávat po dobu nezbytnou k zajištění co nejkvalitnějších služeb, k dalšímu rozvoji našich služeb a za účelem dodržení svých zákonem stanovených povinností.

4. Zabezpečení získaných informací

4.1 K ochraně Vašich osobních identifikačních údajů a zachování jejich kvality využíváme přiměřené bezpečnostní prvky. Vaše osobní údaje jsou chráněny prostřednictvím fyzických, elektronických a procesních kontrolních prvků, které odpovídají všem platným předpisům pro ochranu osobních údajů.

4.2 Získané osobní údaje mohou být odeslány nebo uchovávány na území mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být rovněž zpracovávány personálem, který byl najat námi nebo některým z našich dodavatelů a který působí mimo EHP. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto odesláním, uložením či zpracováním souhlasíte. Přijmeme veškeré přiměřeně nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou v bezpečí a budou využívány či uchovávány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

4.3 Bez ohledu na to, v jaké zemi jste občanem či z jaké země poskytujete své údaje, opravňujete nás k využití Vašich osobních údajů v rámci EHP a v jakékoli jiné zemi a/nebo oblasti, kde působíme nebo se chystáme působit.

4.4 V případě, že Vám poskytneme (nebo si zvolíte) uživatelské jméno, login a/nebo heslo, které Vám umožní přístup k určitým částem webových stránek a aplikací TELEPORTOO, je Vaší povinností zajistit důvěrnost těchto informací. Žádáme Vás, abyste své uživatelské jméno, login, a/nebo heslo nikomu jinému nesdělovali.

4.5 Přenos informací prostřednictvím internetu a/nebo mobilních aplikací však bohužel není nikdy 100% bezpečný. Zavedeme přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Neručíme však za bezpečnost Vašich osobních údajů zadaných na webových stránkách a do aplikací TELEPORTOO; jakékoli údaje zadané prostřednictvím internetu uvádíte na vlastní riziko. Poté, co obdržíme Vaše osobní údaje, budeme s nimi nakládat v souladu s přiměřenými postupy a s využitím bezpečnostních prvků, které zamezí přístup neoprávněných osob.

4.6 Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na osoby, pro které jsou tyto údaje nezbytné za účelem zajištění příslušných služeb pro Vás jako zákazníky. Veškeré osoby, které jsou oprávněny používat Vaše údaje, jsou vázány smlouvou o mlčenlivosti, jež jim umožňuje využívat tyto údaje pouze pro účely stanovené v těchto Zásadách. Všechny osoby, které nakládají s těmito údaji, podléhají v případě zneužití osobních údajů disciplinárnímu řízení. Dodržujeme zákonné předpisy o obchodním zastoupení v tom smyslu, že nepřijímáme odpovědnost za zaměstnance nebo zástupce, kteří překračují rozsah svých povinností nebo běžného obchodování.

4.7 Obecně se v rámci osvědčené praxe při používání internetu doporučuje, aby uživatelé nepoužívali snadno zneužitelná jména a/nebo hesla. Nepoužívejte například jako heslo své křestní jméno nebo příjmení. Silná hesla by měla obsahovat kombinaci písmen a čísel a měla by být uchovávána v bezpečí a pravidelně měněna.

5. V jakých případech informace poskytujeme

5.1 Všichni (pasažéři, řidiči, marketéři, může zahrnovat i návštěvníky atd.):

5.1.1 Z účelů uvedených v bodě 2 můžeme sdílet, poskytovat či zasílat osobní údaje jakémukoli členu naší skupiny definované jako naše korporace, včetně poboček v Evropě a po celém světě, včetně zemí, které nemají zavedeny efektivní zákony pro ochranu údajů a kde v souvislosti s ochranou osobních údajů může existovat méně zákonných práv. Avšak i v zemích, které poskytují menší zákonnou ochranu osobních údajů, je naše společnost včetně všech poboček vázána těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Zaručujeme se, že budeme používat Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Jinými slovy, veškeré osoby, které nakládají s osobními údaji, se musí řídit podmínkami a ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů. (Výrazem „my a naše dceřiné společnosti“ rozumíme naši společnost a jakýkoli subjekt, firmu či korporaci, v níž většinu podílů či kapitálu vlastní nebo přímo či nepřímo ovládá naše společnost.)

5.2 Osobní údaje neposkytneme třetím stranám bez Vašeho souhlasu, výjimku tvoří následující případy:

5.2.1 Všichni (pasažéři, řidiči, marketéři, může zahrnovat i návštěvníky atd.):

5.2.1.1 Osobní informace mohou být poskytnuty třetím stranám, aby bylo zajištěno splnění s Vámi uzavřených smluv nebo abychom Vám zajistili plný užitek z jakýchkoli příslušných speciálních nabídek a promo akcí. Využíváme jiné společnosti, aby naším jménem prováděly určité činnosti, jako je plnění objednávek, zasílání poštovní korespondence a e-mailů, textových zpráv (SMS), poskytování marketingové asistence, zpracování kartových plateb, poskytování služeb pro detekci podvodů a poskytování zákaznických služeb. Tyto společnosti budou mít přístup k osobním údajům nezbytným pro provádění těchto činností, nemohou je však použít k žádným jiným účelům a jsou povinny tyto osobní údaje zpracovat v souladu s platnými zákony.

5.2.1.2 Osobní údaje lze také poskytnout třetím stranám v případě, kdy to budeme považovat za nezbytné za účelem zamezení podvodů, dodržování zákonů, prosazování nebo obrany našich zákonných práv nebo v souvislosti se změnami v podniku, jako jsou fúze, akvizice či insolvence. Jsou-li osobní údaje poskytnuty třetím stranám se záměrem umožnit těmto třetím stranám poskytovat pro naši společnost a jménem naší společnosti příslušné služby, přijmeme přiměřená opatření s cílem zajistit, že budou tyto třetí strany dodržovat naše vlastní Zásady ochrany osobních údajů a že tito příjemci:

5.2.1.2.1 nepoužijí tyto osobní údaje k jiným než k povoleným účelům;

5.2.1.2.2 získají a zpracují osobní údaje pouze za podmínky, že zabezpečí tyto osobní údaje proti neoprávněnému použití a přijmou a budou dodržovat podobně přísné zásady a podmínky ohledně ochrany a použití osobních údajů; a

5.2.1.2.3 budou dodržovat platné zákony příslušného státu.

5.2.1.3 Na anonymní nebo obecné informace (včetně „obecných“ statistik), z nichž nelze určit Vaši totožnost, se nevztahují omezení ohledně využití, zpracování, zveřejňování, přenosu a jiná omezení týkající se osobních údajů.

5.2.1.4 Nechcete-li, abychom Vaše informace využívali výše uvedenými způsoby, kontaktujte nás prosím.

5.2.2 Pasažéři (dodatečná ustanovení pro zveřejňování informací):

5.2.2.1 Za účelem zpracování rezervací budeme sdílet část osobních údajů zájemce o přepravní služby s řidičem, který je bude poskytovat. Za účelem dokončení rezervace můžeme řidiči zajišťujícímu Vaši přepravu sdělit Vaše jméno, místo vyzvednutí (a často i cílové místo), telefonní číslo a čas vyzvednutí.

5.2.3 Řidiči (dodatečná ustanovení pro zveřejňování informací):

5.2.3.1 Jste-li řidič, můžeme poskytnout Vaše osobní údaje uživatelům stránek a aplikací TELEPORTOO pro účely provozu těchto stránek a aplikací a/nebo za účelem informování uživatele stránek a aplikací TELEPORTOO o tom, jaké služby jim můžete poskytnout.

5.2.4 Marketéři (dodatečná ustanovení pro zveřejňování informací):

5.2.4.1 Jste-li marketér, umožňuje Vaše základní nastavení členům 6 linií nad Vámi (dále "Vaše Upline") a pod Vámi (dále "Vaše Downline"), aby Vás mohli kontaktovat prostřednictvím komunikačních prostředků na naší webové stránce TELEPORTOO (označované také jako Marketingový portál) obvykle za účelem vzájemného poskytování podpory a koordinace marketingových aktivit. Členové Vaší Upline a Downline se zavázali neposkytovat Vaše informace žádné z nepřidružených třetích stran a jsou povinni dodržovat smysl těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.2.4.2 V rámci obvyklé podpory Vašich obchodních aktivit je třeba sdílet informace o Vás a Vašich aktivitách coby marketéra s Vaším patronem a Vaší Upline. Dle svého uvážení můžeme v rámci celé komunity zveřejnit Vaši přezdívku, město a zemi, stejně jako různé statistiky o Vaší práci coby marketéra, včetně informací o Vaší Downline (tj.komunitě pod vámi). Učiníme tak především z důvodů interních statistik a v případech, kdy budeme organizovat soutěže.

6. IP adresy a cookies

6.1 Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači a/nebo mobilním přístroji, včetně, ale nejen, Vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, budou-li tyto informace dostupné, a to pro účely správy systému a poskytování úhrnných informací našim inzerentům. To značí konkrétně statistické informace o Vašich aktivitách a zvycích v souvislosti s využíváním prohlížečů.

6.2 Z téhož důvodu můžeme získat informace o Vašem užívání internetu všeobecně prostřednictvím souboru cookie, který je uložen na pevném disku Vašeho počítače a/nebo Vašeho mobilního přístroje. Cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk Vašeho počítače a/nebo mobilního zařízení. Pomáhají nám vylepšovat stránky a aplikace TELEPORTOO a poskytovat lepší a více personalizované služby. Umožňují nám:

6.2.1 odhadovat objem návštěvníků našich stránek a jejich zvyklosti při používání internetu;

6.2.2 uchovávat informace o Vašich preferencích a následně uzpůsobovat stránky a aplikace TELEPORTOO Vašim konkrétním zájmům;

6.2.3 průběžně zlepšovat naše produkty a služby;

6.2.4 rozpoznat Vás jako uživatele při opětovném použití stránek a aplikací TELEPORTOO.

6.3 Přijetí cookies můžete odmítnout aktivací nastavení ve Vašem prohlížeči, jež Vám umožní odmítnout nastavení cookies. Pokud si však toto nastavení zvolíte, můžete ztratit přístup k určitým částem webových stránek a aplikací TELEPORTOO. Pokud jste nepřizpůsobili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal cookies, bude náš systém, poté, co se na stránky a do aplikací TELEPORTOO nalogujete, cookies používat. Na stránkách http://www.aboutcookies.org/ naleznete podrobnější informace ohledně cookies a pokyny pro jejich nastavení.

7. Příspěvky na fórech

7.1 Příspěvky na určité stránky a v aplikacích TELEPORTOO (na diskuzních stránkách (chatech), na message boardech nebo prostřednictvím jiných způsobů komunikace na „fórech“) budou obecně k dispozici a volně dostupné ostatním uživatelům našich fór, případně veřejně dostupné. Uživatelé by tedy neměli předpokládat, že jakékoli jimi zveřejněné informace budou uchovány v důvěrnosti, a doporučujeme jim, aby při využívání našich fór dbali opatrnosti. Dodatečně se ve spojitosti s Vašimi příspěvky na našich fórech vždy objeví Vaše uživatelské jméno.

7.2 Není dovoleno zveřejňovat, distribuovat či reprodukovat jakékoli materiály, na které se vztahují autorská práva, obchodní značky či jiné autorizované informace bez předchozího souhlasu vlastníka těchto vlastnických práv.

7.3 Rovněž vždy, když vytvoříte příspěvek, nebo odpovíte na příspěvek nebo vlákno na našem fóru, bude váš účet označen. Tato označení užíváme za účelem lepšího porozumění přání „typických uživatelů“ našich fór a výběr či uzpůsobení našich marketingových sdělení tak, aby odrážely Vaši aktivitu ve fórech. Tato označení zaznamenávají pouze název fóra a datum Vašeho příspěvku nebo vlákna.

8. Přístup k Vašim osobním údajům

8.1 Máte právo zobrazovat své osobní údaje, opravovat či mazat nepřesnosti v těchto údajích a nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.

8.2 V případě, že chcete zobrazit, opravit, doplnit, aktualizovat nebo smazat své osobní údaje uložené v naší databázi, nás prosím kontaktujte. Z důvodů ochrany soukromí budeme požadovat poskytnutí nějakého dokladu totožnosti.

8.3 Nechcete-li od nás dostávat e-maily, klikněte na odkaz „zrušit odběr“ a/nebo postupujte podle pokynů nacházejících se (obvykle) na konci e-mailu.

8.4 Máte právo požadovat, abychom nepoužívali Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

9. Odkazy na jiné stránky

9.1 Některé stránky a aplikace TELEPORTOO mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme ani neverifikujeme my. Vaše osobní údaje těmto stranám neposkytujeme (vyjma případů uvedených v bodě 5). Ačkoli se snažíme uvádět odkazy pouze na stránky, které mají stejně přísné normy ohledně ochrany soukromí jako my, neručíme za obsah, zabezpečení ani zásady ochrany osobních údajů těchto stránek a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost v souvislosti s Vaším použitím těchto stránek a jejich obsahu. Je možné, že uvedeme odkazy na webové stránky třetích stran, které používají cookies. Důrazně vám tedy doporučujeme před poskytnutím jakýchkoli informací jakékoli z těchto stránek seznámit se s jejich zásadami ochrany údajů.

10. Ochrana osobních údajů dětí (osob mladších 18 let)

10.1 Úmyslně nepožadujeme ani neshromažďujeme osobní údaje od dětí či o dětech (osobách mladších 18 let) bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka a ani úmyslně nenabízíme své produkty či služby dětem. Pokud zjistíme, že osoba, která nám poskytuje své osobní údaje prostřednictvím jakékoli sekce webových stránek a aplikací TELEPORTOO, je dítě, využijeme veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby byly tyto osobní údaje co nejdříve vymazány z našich záznamů. Vyvineme rovněž veškeré přiměřené úsilí k tomu, abychom zajistili, že tyto osobní údaje nebudou použity k žádnému účelu ani poskytovány žádné třetí straně (třetím stranám). Jelikož není naším úmyslem shromažďovat jakékoli osobní údaje o dětech a veškeré takové informace mažeme, jakmile je objevíme, neuchováváme žádné informace o dětech, které by bylo možné následně editovat nebo mazat. Pokud bude rodič žádat o revizi nebo vymazání informací o svém dítěti dříve, než takové informace objevíme a vymažeme, takovému požadavku samozřejmě vyhovíme.

11. Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

11.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a/nebo rozeslání elektronickou poštou. Svým dalším přístupem na stránky či do aplikací TELEPORTOO a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn. Rovněž souhlasíte s tím, že budete pravidelně ověřovat, zda nedošlo ke změnám či aktualizacím těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud v těchto Zásadách dojde k nějakým zásadním změnám, uvědomíme Vás o nich e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na Vašem účtu) nebo prostřednictvím upozornění na stránkách a v aplikacích TELEPORTOO před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.

12. Kontaktujte nás

Potřebujete-li další informace či rady nebo chcete-li nám zaslat připomínky nebo nás v jakékoli záležitosti kontaktovat, použijte prosím následující kontaktní údaje: www.teleportoo.cz Poslední revize: 20.05.2016